Standpunt Pietendiscussie

Uitgangspunt is: Sinterklaasfeest is een traditie en is door Stapel op Sint met name bij de Pieten ingevuld door te spreken over Pieten i.p.v. Zwarte Pieten, donkerbruin geschminkt, geen oorbellen of oorringen, geen felle rode lippen en bovenal kindvriendelijke Pieten. Jaarlijks wordt dit uitgangspunt besproken met burgemeester en stuurgroep en, daar waar nodig, vinden aanpassingen plaats.

In 2020 zijn er twee belangrijke zaken waar we mee geconfronteerd worden zijnde het Coronavirus met de daarbij behorende maatregelen en de maatschappelijke discussie over racisme en discriminatie. Om een juist passend antwoord te formuleren op beide vraagstukken hebben we het volgende gedaan.  We hebben met tal van direct betrokkenen bij de uitvoering van Stapel op Sint (Sinten, schminkers, Pieten), een delegatie van Kick Out Zwarte Piet, het onderwijsveld en burgemeester gesprekken gevoerd om iedereen goed te horen.

Dit heeft geleid tot het volgend, gezamenlijk gedeelde, standpunt:

  • Sinterklaasfeest is en blijft een traditioneel kinderfeest en daarbij mag geen kind zich uitgesloten voelen.  
  • Zwarte Piet en Roetveegpiet maken geen onderdeel daarvan uit maar wel Schoorsteenpiet.

 

  • Schoorsteenpiet krijgt daarom de daarbij behorende kleur, zijnde niet geheel bruin of geelachtig geschminkt maar op een juiste manier aangebracht. Zie afbeelding voor impressie. Er wordt middels workshops verder met de betrokken partijen uitwerking aan gegeven. Vanaf nu gebruiken we Schoorsteenpiet als benaming.
  • Dit dient in alles tot uiting te komen zoals in het boekje, website, op de scholen etc. 

  • Deze uitingen zullen vanaf 2020 van start gaan en 2021 in zijn geheel van kracht zijn.

Wij maken ons op voor een mooi en groot kinderfeest. En kijken uit naar een heerlijk kinderfeest in Boxtel. Ondanks de actuele situatie tav Corona kunnen we alsnog met een aantal betrokken vrijwilligers in 2020 “Stapel op Sint” tot een geweldig succes te maken!